Zielona Instytucja Kultury to inicjatywa, która powstała w związku z przygotowaniem publikacji ze stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.