_kontakt

Joanna Tabaka

joannatabaka[at]gmail.com

tel. 692 183 314


_poznaj mnie

Jestem trenerką i mentorką, blogerką, ekoedukatorką i ekspertką ds. komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Pracowałam w charakterze specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. rozwoju publiczności, koordynatora wolontariatu i facylitatora działań skierowanych do seniorów. W latach 2017-2019 współpracowałam z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do mieszkańców 60+.

Jestem podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2020 roku uzyskałam wsparcie w warszawskim programie Mobilni w Kulturze.

Od 2014 roku przeprowadziłam ponad 150 warsztatów i spotkań z zakresu promocji kultury oraz audience development oraz ekologizacji instytucji dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka byłam zapraszana do udziału w konferencjach, publikacjach i wystąpieniach w Polsce i za granicą.

Od 2015 roku, dzielę się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami o tym, jak stawać się instytucją przyjazną Widzowi w ramach bloga „Widok na Widownię” dostępnego FaceBook'u. W 2020 nagrałam podcast o tym samym tytule. Moją życiową misja jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, m.in. poprzez edukację i podnoszenie kompetencji pracowników instytucji.

W podstawówce uczęszczałam do klasy o innowacyjnym, ekologicznym profilu, zyskując podstawową wiedzę z zakresu wiedzy o środowisku. Od kilku lat przyglądam się działaniom proekologicznym i szukam sposobów na dzielenie się wiedzą i praktyką w tymże zakresie, a szczególnie rolą, jaką mogą odegrać w tym procesie instytucje kultury. Prowadzę bloga "Zielona Instytucja Kultury". Każdego dnia uczę się, jak wzmacniać swój pozytywny wpływ na środowisko. 

Jestem autorką dwóch publikacji: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury" i "Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze".

 

_co mogę zaoferować

Przede wszystkim rozmowę i wsparcie w zakresie wzmacniania relacji z odbiorcami Waszej oferty kulturalnej, promocji, czy tzw. ekologizacji instytucji kultury, czyli wsparcie instytucji kultury w stawaniu się miejscem przyjaznym środowisku naturalnemu . W mojej stałej ofercie znajdują się takie warsztaty, jak:

_ Zielona Instytucja Kultury, czyli jak ograniczać negatywny wpływ miejsca kultury na środowisko. 

_Zielone wydarzenia kulturalne, czyli jak tworzyć program przyjazny środowisku
_ Zielone ABC w życiu codziennym.
_Instytucja kultury w sieci - jak tworzyć i komunikować działania online.
_ Publiczność w instytucji kultury, czyli jak świadomie budować i kształtować relację z odbiorcami.
_ Projektowanie i promocja działań dla odbiorców 60+.
_Zaprojektowanie, wdrażanie i ewaluacja wolontariatu w instytucji kultury.

Każdy warsztat dopasowuję do wymagań, potrzeb i kontekstu zamawiającego.